Meer comfort door de
perfecte naaldpunt.

Gebruikersonderzoek¹

Met mylife Clickfine DiamondTip

Het bedrijf IFAK uit Duitsland deed een onderzoek onder gebruikers van pennaalden (n = 150). De gebruikers testten de nieuwe mylife Clickfine DiamondTip gedurende 3 à  4 dagen en beoordeelden het injectiecomfort.

77,3% van de gebruikers die de nieuwe mylife Clickfine DiamondTip testten, voelden tijdens het injecteren minder pijn, vergeleken met hun huidige pennaald.

   Voelde aanzienlijk minder pijn
   Voelde iets minder pijn
   Merkte geen verschil
   Voelde meer pijn

69,4% van de gebruikers die de nieuwe mylife Clickfine DiamondTip testten, hoefden tijdens het injecteren minder kracht te zetten, vergeleken met hun huidige pennaald.

   Hoefde aanzienlijk minder kracht te zetten
   Hoefde iets minder kracht te zetten
   Merkte geen verschil
   Moest meer kracht zetten

76% van de gebruikers die de nieuwe mylife Clickfine DiamondTip testten, hoefde door het klikmechanisme minder tijd te besteden aan de voorbereiding van de insuline-injectie.

   Helemaal mee eens
   Mee eens
   Niet mee eens
   Weet niet

89,4% van de gebruikers zouden de mylife Clickfine DiamondTip gebruiken of overwegen dat te zullen doen.

   Ja, zeker
   Misschien/ga het overleggen met mijn
       arts
   Nee
   Weet niet

1 Resultaten van een onderzoek onder gebruikers dat van juni 2014 tot juni 2015 plaatsvond, uitgevoerd door het
   IFAK Institut GmbH & Co. KG, Duitsland, gegevens beschikbaar.