Meer comfort door de
perfecte naaldpunt.

Onderzoek onder gebruikers²

Met mylife Clickfine DiamondTip

Het bedrijf IFAK uit Duitsland deed een onderzoek onder gebruikers van pennaalden (n = 103). De gebruikers testten de nieuwe mylife Clickfine DiamondTip gedurende 3 à 4 dagen en beoordeelden het injectiecomfort.

Voor 99 % van de gebruikers is een vrijwel pijnloze injectie een belangrijk punt

   Heel belangrijk
   Belangrijk
   Niet zo belangrijk

78.6 % van de gebruikers die de nieuwe mylife Clickfine DiamondTip testten, voelden tijdens het injecteren minder pijn, vergeleken met hun huidige pennaald

   Voelde aanzienlijk minder pijn
   Voelde iets minder pijn
   Merkte geen verschil
   Voelde meer pijn

90.3 % van de gebruikers zouden de mylife Clickfine DiamondTip gebruiken of overwegen dat te zullen doen

   Ja, zeker
   Misschien / ga het overleggen
       met mijn arts
   Nee
   Weet niet

2 Voorlopige resultaten van een lopend onderzoek onder gebruikers, in 2014 uitgevoerd door het
   IFAK Institut GmbH & Co. KG, Duitsland.