Diabetesweetjes

Gebruik pennaalden maar 1 ×

Risico’s als de naald meerdere keren wordt gebruikt

Als de naald meerdere keren wordt gebruikt, zijn er de volgende risico’s:

 • De punt van de naald wordt al na één keer gebruiken stomper, de glijlaag op de punt kan versleten raken en het uiteinde van de naald kan vervormd zijn:
  - injecties doen meer pijn.
  - er kunnen heel kleine huidletsels optreden of blauwe plekken ontstaan.
 • De pennaald is na eerste gebruik niet meer steriel:
  - opnieuw gebruiken is onhygiënisch.
  - het risico van infecties neemt toe.
 • De insuline kan in de pennaald uitkristalliseren:
  - de naald kan verstopt raken, waardoor geen veilige insulinetoediening meer mogelijk is.
  - daardoor zijn doseerfouten mogelijk en kan er sprake zijn van onverwacht hoge bloedglucosewaarden.
 • Vorming of uitzetten van luchtbellen in de ampul:
  - de insuline kan (tijdens het bewaren) uit de naald druppelen.
  - de insulinedosering wordt onnauwkeurig.
Nieuwe naald
Naald na meerdere keren gebruiken
Naald na meerdere keren gebruiken, met deels aanhangende weefselresten