Kies voor
connectiviteit.

Rapporten en algemene functies

Een veelzijdig en flexibel instrument

Rapporten helpen zowel de diabetesbehandelaar als patiënten bij het beoordelen van therapiegegevens en ze zorgen dat beiden over nuttige en relevante informatie kunnen beschikken.

 • Dashboard: startscherm voor het importeren en synchroniseren van apparaatgegevens en snel inzicht in therapietrends en resultaten
 • Overzicht: grafische weergave van therapiegegevens
 • Logboek: chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen, notities van de patiënt en de diabetesbehandelaar en gegevens over belangrijke gebeurtenissen
 • Standaarddag: overzicht van bloedglucosepatronen gedurende 24 uur
 • Verdeling: om te zien hoe de bloedglucoseverdeling is voor de hele dag of perioden van de dag
 • Insulinerapport: toont de hoeveelheid insuline, de verhouding tussen basaaltoediening en bolustoediening en bolustype
 • Trendrapport: om twee tijdsperioden met elkaar te vergelijken en behandelmogelijkheden te kunnen ontdekken
 • Pompinstellingen: geautomatiseerde opslag van pompinstellingen bij elke gegevensimport en vergelijken van de pompinstellingen van twee periodes
 • Patiënt: voor de diabetesbehandelaar om patiënten en hun gegevens aan te maken, te bekijken en te bewerken
 • Instellingen: om de software aan te passen naar eigen voorkeur
Dashboard

Voor een overzicht van belangrijke therapiestatistieken

 • Het dashboard is de homepage van de mylife Software – het toont een overzicht van trends in opeenvolgende bloedglucosespiegels, gemiddeld aantal hypo’s per maand, standaarddeviatie en gemiddelde aflezing voor bloedglucose
 • Importeer gegevens van therapieapparaten
 • Synchronyseer gegevens met de mylife Cloud rechtstreeks vanuit het dashboard
 • Voor diabetesbehandelaars, snel wisselen van de ene patiënt naar de andere met de drop-down patiëntenlijst
Overzicht

Het complete beeld

 • Bekijk alle ingevoerde gegevens in één rapport; basaal- en bolus-insulinetoediening, handmatig en/of via een apparaat ingevoerde bloedglucosemetingen, koolhydraten en sport
 • Gegevens kunnen worden gerapporteerd volgens een reeks verschillende tijdsperiodes of als vooraf ingestelde en aanpasbare filterinstellingen
Logboek

Alle informatie, notities van patiënten en diabetesbehandelaars en gegevens over belangrijke gebeurtenissen

 • Registreer speciale gebeurtenissen zoals handmatige bloedglucosemetingen, sport, ziekte, menstruatiecycli, enz.
 • Patiënten en diabetesbehandelaars kunnen in het logboek notities invoeren die vervolgens via de mylife Cloud kunnen worden uitgewisseld
Standaarddag

24-uurs bloedglucosepatronen

 • Toon bloedglucoseresultaten van de geselecteerde tijdsperiode over de 24 uren van een dag
 • Koppel resultaten met andere metingen van die dag en toon overeenkomstige logboekinvoeren
 • Bekijk statistieken zoals gemiddelde bloedglucoseresultaten voor de geselecteerde tijdsperiode
Verdeling

Bekijk de bloedglucoseverdeling op grond van metingen en tijdsperiode

 • Bekijk de verdeling van de bloedglucosemetingen op grond van targetzones en ingestelde tijdstippen van de dag
 • Gemakkelijk af te lezen, kleurgecodeerde grafieken tonen snel de verdeling
 • Filter de resultaten om de gegevens die voor u relevant zijn te rapporteren
Insulinerapport

Rapporteer de hoeveelheid insuline, de verhouding tussen basaaltoediening en bolustoediening en het type bolus

 • Bekijk een totale dagelijkse weergave van insuline die over een geselecteerde tijdsperiode is toegediend – van week tot week
 • Basaal-/bolustoediening, weergave van maaltijd- en correctiebolussen evenals alle keren dat de boluscalculator is genegeerd
Trendrapport

Identificeer trends – identificeer behandelingsmogelijkheden

 • Vergelijk twee tijdsperiodes van therapiegegevens om goed verbanden te kunnen leggen en mogelijke gebieden voor verbetering te helpen bepalen
 • Vergelijk bloedglucosewaarden, gemiddeld dagelijks insulinegebruik evenals alle keren dat de suggestie van de boluscalculator is genegeerd
Pompinstellingen

Back-up en vergelijk

 • Pompinstellingen worden telkens wanneer u een pomp aansluit in de mylife Software opgeslagen, zodat patiënten en diabetesbehandelaars in geval van een pompfout steeds over een back-up van de meest recente pompinstellingen beschikken
 • Verhouding tussen insuline en koolhydraten, insulinegevoeligheidsfactor, basaalprogramma’s en voorinstellingen worden allemaal opgeslagen
 • Vergelijk pompinstellingen om na te gaan hoe de therapie in de loop van de tijd is veranderd